O nas

          Nasze gospodarstwo leży w otulinie Lasów Kozłowieckich. Pierwsze sady powstały 70 lat temu, założył je dziadek Czesław. Jesteśmy trzecim pokoleniem kontynuującym produkcję sadowniczą, a historia samego gospodarstwa sięga jeszcze XIX wieku. Obecnie specjalizuje się ono w produkcji owoców. Produkcja jabłek odbywa się z udziałem metod biologicznych z zachowaniem zasad Integrowanej Produkcji Owoców (IPO) – oznacza to, że produkty uzyskane z sadu nie zawierają szkodliwych substancji i są poddane kontroli państwowych organów do tego powołanych, oraz firm certyfikujących, a ich walory potwierdzają certyfikaty (IP, Global G.A.P).
Gospodarstwo jest członkiem Zrzeszenia Producentów Owoców Stryjno Sad.